Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Pierwsza Pomoc

03.04.2023r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.o Opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ,  opiekunki oraz pracownicy w żłobka zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. To bardzo ważne i istotne informacje, pozwalające zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę. W poniedziałkowe popołudnie pracownicy Gminnego Żłobka odbyli szkolenie, oraz instruktarz dotyczący właściwego zachowania podczas różnych sytuacji zagrażających życiu. Każdy ma obowiązek udzielić drugiemu człowiekowi pomocy. Im więcej ćwiczeń w tym zakresie prawidłowe zachowania zostają utrwalane i stają się nawykiem.

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc

Przejdź do góry strony