Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

WITAMY W NASZYM ŻŁOBKU

Gminny Żłobek w Charbrowie jest placówką publiczną. Inwestycja sfinansowana została w większości ze środków pochodzących z budżetu Gminy Wicko a pozostała część, pochodzi z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

 Organem prowadzącym jest Gmina Wicko.

Cele, zadania, sposób realizacji oraz strukturę żłobka określa Statut Żłobka.

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w 4 roku życia.

Opiekę sprawujemy w dwóch grupach wiekowych:

- MALUSZKI – dzieci od 20 tygodnia do 1,5 roku życia

- STARSZACZKI – dzieci od 1,5 r. życia do 3 lat.

Łączna powierzchnia obiektu wynosi ponad 230 m. Do dyspozycji najmłodszych oraz kadry jest 15 pomieszczeń w tym 2 sale o powierzchni ponad 40 m, przestronny korytarz, kuchnia czy wózkownię z szatnią. Wszystkie pomieszczenia do nauki i zabaw wyposażone są w kolorowe meble, zabawki oraz nowoczesny sprzęt edukacyjny.  Działania opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Żłobek zapewnia 32 miejsca , po 16 dzieci w grupie. W tym po 2 opiekunki z pomocą na jedną grupę, oraz panią pielęgniarką.

Żłobek czynny jest w godz. od 6.30-16.30. 

Przejdź do góry strony