Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Procedura dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia w żłobku choroby zakaźnej, wszawicy, owsicy

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r Nr 6, poz. 69 ze zmianami)

Celem procedury jest zagwarantowanie dzieciom pobytu w Żłobku w warunkach higienicznych. Procedura określa tryb postępowania w przypadku wystąpienia w Żłobku chorób zakaźnych, wszawicy bądź owsicy.

Uczestnicy postępowania — zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice ( opiekunowie prawni ): podejmują wszelkie decyzje w zakresie leczenia dziecka

 2. Opiekunowie: odpowiadają za prawidłową pielęgnacją, higienę dzieci.

 3. Pielęgniarka : czuwa nad prawidłową higieną dzieci np. częste mycie rąk, dokonuje przeglądu głów u dzieci, wykonuje czynności pielęgnacyjne u dzieci.

 4. Personel obsługowy: ponosi współodpowiedzialność za higieniczny pobyt dziecka w Żłobku. Utrzymuje porządek i ład w salach opiekuńczych, na jadalniach, w sali do leżakowania oraz w toalecie. Przeciwdziała występowaniu chorób dezynfekując zabawki, toalety, pomieszczenia w których przybywają pod opieką dzieci.

 5. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom warunków higienicznych odpowiednich do pobytu dzieci. Monitoruje wykonywanie działań związanych z zapewnieniem higieny w placówce.

Sposób prezentacji procedury

l. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Żłobka.

  1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego.

  2. Zapoznanie wszystkich pracowników Żłobka z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

  1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekuna dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

  2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

  3. Zasady wchodzą w życie z dniem 24.10.2023 roku.

   Opis procedury

   W wyniku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej np. (ospy, świnki, grypy, rota wirus) lub wszawicy, owsicy zauważonej podczas pobytu dziecka w żłobku, pielęgniarka lub opiekun niezwłocznie informuje dyrektora a następnie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka oraz powzięcie kroków leczenia dziecka. Personel obsługowy ma obowiązek umyć środkami antybakteryjnymi, a następnie zdezynfekować meble I zabawki, uprać pościel.


 

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

 1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

 2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.

 3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.

 4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny byś stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7-10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.

 5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 stopni (temperatura powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.

 6. Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.

 7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci.

 8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, dyrektor przedszkola podejmuje bardziej radykalne kroki (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej (MCPR) o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).


 


 

Grafika 1: Procedura dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia w żłobku choroby zakaźnej, wszawicy, owsicy

Przejdź do góry strony