Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki

Program zajęć umuzykalniających dostosowany jest do omawianej tematyki zajęć ogólnorozwojowych, które przeprowadzane są w placówce.

Każde zajęcia są zaplanowane tak, by dzieci mogły poznawać nowe treści muzyczne przez różne formy umuzykalniania: śpiew, taniec, słuchanie muzyki, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja - wokalna (rytmiczna, melodyczna) oraz instrumentalna.

Podczas zajęć wykorzystywane będą metody które zaproponowali:

-Carl Orff,

-Zoltán Kodály,

-Émile Jaques-Dalcroze,

-Batti Strauss,

-Edwin Elias Gordon.

-Emile Jacques Dalcroze.

Dzięki celowo zaplanowanemu doborowi ćwiczeń i zabaw rytmicznych dzieci będą poznawały:

podstawowe pojęcia muzyczne takie jak: tempo, metrum, rytm, dynamikę, artykulację. Będą się

uczyć prawidłowo reagować na określony rodzaj muzyki.

ROLA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W ŻŁOBKU:

    umożliwiają obcowanie z utworami muzyki poważnej,

    pozwalają na odreagowanie emocji, wyzwala ich nieskrępowany przepływ, umożliwia spontaniczne reakcje i ekspresję uczuć,

    uczą odpoczynku i relaksu,

    pomagają wyciszyć negatywne emocje i wyzwolić te pozytywne,

    usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne,

    uwrażliwiają na muzykę,

    uczą autoorientacji, świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego, świadomości

    przestrzeni i działania w niej,

    uczą dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu,

    poprawiają kondycję psychofizyczną dziecka, przyczyniają się do wzrostu pozytywnego

    nastawienia.

Zajęcia prowadzone przez Panią Martę Klinkusz-Klejna. Czas trwania zajęć to 15/20 minut.

Grafika 1: Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki
Grafika 2: Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki

Przejdź do góry strony