Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Porozumienie bez przemocy!

Gminny Żłobek w Charbrowie pionierem we wdrażaniu NVC

Pracownicy żłobka wzięli udział w 2 dniowych warsztatach z POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY, przeprowadzonych przez wykwalifikowanego trenera, prezesa Stowarzyszenia Żłobków i Klubów Dziecięcych Pana Roberta Wilczek - które odbyły się 30 - 31 lipca w w siedzibie żłobka. Warsztaty polegały na dokładnym poznaniu założeń, metod oraz kroków NVC.

Kolejnym etapem było spotkanie Prezesa z dziećmi, oraz obserwacja w jaki sposób Porozumienie bez Przemocy zagościło w żłobku.

Przed nami wiele wyzwań - pytań, ale już wiemy, że poprzez konkretne komunikaty, nazywanie uczuć, potrzeb oraz ich rozpoznawanie jesteśmy w stanie przekazać dzieciom jeszcze więcej miłości, spokoju i zrozumienia.

Przed nami rozmowy empatyczne, ćwiczenia on-line z trenerem, oraz webinary dla Rodziców.

Poniżej  przedstawiamy krótki zarys  NVC

Twórcą Porozumienia bez Przemocy był Marshall B. Rosenberg, amerykański psycholog, negocjator, mediator, trener i nauczyciel. . Pracował jako mediator w rejonach konfliktów zbrojnych na całym świecie, w gettach i więzieniach. Zauważył, że sposób, w jaki posługujemy się językiem w wielu kulturach, sprzyja eskalacji przemocy, a tradycyjne, wyuczone formy komunikacji zachęcają do skupiania się na osądzaniu rozmówców zamiast na odkrywaniu, co czują i co jest dla nich ważne.

Porozumienie bez Przemocy, nazywane również komunikacją empatyczną lub językiem serca, ma na celu wspieranie dialogu między ludźmi oraz budowanie społeczeństw opartych na empatii i uwzględnianiu potrzeb wszystkich osób. Efektem jest łatwiejsza współpraca, rozwiązywanie konfliktów, zanim dojdzie do ich eskalacji, oraz stworzenie wysokiej jakości kontaktu nie tylko z innymi ludźmi, ale także z sobą samym.

NVC pokazuje jak zmienić sposób, w jaki wyrażamy siebie i słuchamy innych. Zamiast działania nawykowego, automatycznych reakcji na bodźce, nasze słowa stają się świadome, a nasze reakcje oparte na świadomości tego, co postrzegamy, co odczuwamy i czego pragniemy. Uczymy się wyrażać nasz punkt widzenia i nasze potrzeby jasno i szczerze, zwracając się do innych z szacunkiem, empatią i uwagą. Forma jest prosta a jednocześnie silnie transformująca. 

Gdy uświadomimy sobie łączące nas wszystkich potrzeby, wtedy rodzi się w nas zdolność współodczuwania. To zaś ułatwia współpracę przy szukaniu takich rozwiązań, które zadowolą wszystkie strony.

Cztery kroki NVC:

1.     Obserwacje

2.    Uczucia

3.    Potrzeby

4.    Prośby

Gdy widzę/ słyszę…

to czuję…

bo potrzebuję… .

Proszę, czy możesz…

                             

  Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę włodarzy naszej gminy, ponieważ dzięki podpisaniu listu intencyjnego z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym dla nas przedsięwzięciu.  Współpraca obejmować będzie m.in. wspólne organizowanie wydarzeń z obszaru polityki prorodzinnej i polityki społecznej, wspólne inicjowanie wydarzeń dedykowanych dla rodziców i dzieci, organizowanie paneli tematycznych dla mieszkańców Gminy Wicko, czy działania na rzecz rozwoju instytucji opieki nad naszymi najmłodszymi mieszkańcami.

JESTEŚMY  PIERWSZYM ŻŁOBKIEM W POLSCE - PIONIEREM WPROWADZAJĄCYM POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY !!!

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=297313779476259&set=a.117947687412870

https://www.facebook.com/100064772526747/videos/7157691190911581

https://www.facebook.com/100094430591628/videos/135522719551151

Grafika 1: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 2: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 3: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 4: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 5: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 6: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 7: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 8: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 9: Porozumienie bez przemocy!
Grafika 10: Porozumienie bez przemocy!

Przejdź do góry strony