Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Ogólnopolska Konferencja. Żłobki i kluby dziecięce współpraca na rzecz najmłodszych

03.02.2023 r.

Dnia 3 lutego w  Legionowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja. Żłobki i kluby dziecięce współpraca na rzecz najmłodszych, w której brała udział Pani Dyrektor Anna Iwicka.

Sala Widowiskowa Legionowskiego Ratusza zgromadziła ponad 200 uczestników, ok 2,5 tyś. uczestników w sieci, znamienitych gości z ważnych instytucji państwowych, samorządowych i sektora prywatnego.
Gospodarzami wydarzenia było I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz Prezydent Miasta Legionowo.
Konferencja została objęta wieloma Honorowymi Patronatami:
 •  Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 •  Rzecznika Praw Dziecka
 •  Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego
 •  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
 •  Wojewody Pomorskiego
 •  Wojewody Dolnośląskiego
 •  Wojewody Lubelskiego
 •  Wojewody Podkarpackiego
 • Starosty Powiatu Legionowskiego
 • Prezydenta Miasta Legionowo
 
Konferencja była wydarzeniem niezwykłe ważnym dla wszystkich osób związanych z opieką na dziećmi do 3 roku życia.
Udział w Konferencji wzięli :
 • Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha
 • Przewodnicząca Rady Rodziny MRiPS Dorota Bojemska
 •  Poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska,
 • Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artur Pozorek,
 •  Starosta Powiatu Legionowskiego Sylwester Sokolnicki, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego Przemysław Cichocki,
 •  Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski wraz z Radnymi RP,
 •  Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski,
 •  Przewodniczący Rady Miasta Legionowo Ryszard Brański wraz z Radnymi RM, Dyrektorzy instytucji miejskich i powiatowych, którzy na co dzień współpracują z instytucjami opieki nad dzieckiem
 • Prezydent Miasta Otwock Jarosław Tomasz Margielski,
 • Zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny Jakub Piątkowski,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski,
 • Wójt Gminy Wicko Dariusz Walaśkiewicz,
 • Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski,
 • Przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa Antonina Białek,
 • Kierownik Wydziału Edukacji UM Pionki Magdalena Mucha.
 
Podczas Konferencji odbyła się także  debata na temat Współpracy na rzecz najmłodszych z perspektywy różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego.
Udział w debacie wzięli: Prezydent Miasta Legionowo, Prezydent Miasta Otwock, Burmistrz Miasta Brzeziny, Wójt Gminy Wicko.
.
Debatę poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Robert Wilczek.
 
Gościem Honorowym Konferencji była Profesor Edyta Gruszczyk - Kolczyńska, która wystąpiła z tematem "O wynikach badań naukowych, które pomogą wdrażać małe dzieci do tego, aby chciały być czyste i suche".
 
Nie zabrakło także tematów:
 
 1. "Żłobki dawniej i dziś"  -  Dyrektor Żłobka Miejskiego w Otwocku Małgorzata Freliszka.
 2. "Rola opiekuna w opiece nad małym dzieckiem" wystąpiła Dyrektor Zespołu Żłobków w Pile Elżbieta Kuich.
 3. Program profilaktyczny "Rozdajemy uśmiechy na zdrowie" reprezentowała Joanna Stępień
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach, dr Anna Mikler - Chwastek
 5. Fakty i mity w żywieniu dzieci do lat 3, - mgr inż. Joanna Jaczewska - Schuetz
 6. Rola opiekuna w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z perspektywy lekarza - lekarz Łukasz Durajski
 7. Rola opiekuna we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparcia rodziny -  dr Radosław Piotrowicz
 
Podczas wystąpień gości, mówiono wiele na temat pracy opiekunów dziecięcych w żłobku, na temat małego dziecka w żłobku oraz o funkcjonowaniu miejsc opieki nad małym dzieckiem.
Była także podniosła chwila, podczas której życzenia opiekunom dziecięcym i dyrektorom złożył Zarząd Stowarzyszenia, a następnie zostały wręczone kwiaty wszystkim obecnym dyrektorom i opiekunom dziecięcym.
 
Ogólnopolska Konferencja
Ogólnopolska Konferencja
Ogólnopolska Konferencja
Ogólnopolska Konferencja
Ogólnopolska Konferencja
Ogólnopolska Konferencja
Ogólnopolska Konferencja
Ogólnopolska Konferencja
Ogólnopolska Konferencja

Przejdź do góry strony