Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"

29 marca 2022 r.

Projekt pt. „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie lub utrzymanie aktywności zaw. u min. 80% z 24 osób (22K+2M) bezrobotnych/ biernych zawodowo, pracujących, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych w myśl KC w gminie Wicko (woj. pomorskie), poprzez utworzenie 24 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Wicko w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2022 r.

Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy projektu (rodzice) wraz z głównym koordynatorem panią Joanną Stępień oraz  przedstawicielami Urzędu Gminy Wicko.

Na wstępie pani Anna Iwicka Dyrektor żłobka, powitała zgromadzonych licznie gości oraz zaprosiła do obejrzenia  prezentacji dotyczącej realizacji projektu.

Dzieci zaśpiewały piosenkę wiosenną przed rodzicami otrzymując brawa wsparcia.

Następnie, wręczone zostały dzieciom kończącym przygodę ze żłobkiem dyplomy oraz prezenty w postaci książeczek i podziękowania rodzicom za tak wspaniałą współpracę i zaangażowanie w życie placówki.

Pani Magdalena Sarzyńska-Górska kończąc zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, wręczyła dyplomy za udział w zabawach poprawiających ogólny rozwój żłobkowiczów.

Na zakończenie dzieci mogły skorzystać z zabaw z animatorką "Pompaliną". Były tańce, bańki, zabawy w kole z rodzicami oraz z misiem.

W drugiej sali do dyspozycji dzieci  i rodziców była pani Magda, która wykonywała masaż chętnym dzieciom metodą MNRI wg Masgutowej.

Wszyscy uczestnicy mogli korzystać z kawy, herbaty oraz ciast i patery przekąsek.

Tego dnia odbył się także kiermasz wiosenny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie. Był to dla nas niezwykle sympatyczny dzień.

Dziękujemy szczególnie pani Joannie Stępień - za udaną współpracę oraz prezenty dla dzieci i miłe słowo płynące z Torunia.

 

Grafika 1: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 2: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 3: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 4: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 5: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 6: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 7: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 8: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 9: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 10: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 11: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 12: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 13: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 14: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 15: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 16: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 17: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 18: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 19: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 20: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 21: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 22: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 23: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 24: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 25: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 26: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 27: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 28: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 29: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 30: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 31: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 32: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 33: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 34: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 35: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 36: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 37: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 38: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 39: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 40: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 41: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 42: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 43: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 44: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 45: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 46: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 47: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 48: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 49: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 50: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 51: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 52: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 53: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 54: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 55: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 56: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 57: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"
Grafika 58: Zakończenie Projektu "Nowe miejsce opieki żłobkowej w Gminie Wicko"

Przejdź do góry strony