Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej

marzec 2022

  Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej tym razem w innej odsłonie. Pani Magda wykorzystując nowe umiejętności  terapii neurosomatycznej zaczarowała dzieci podczas zajęć.

Neurosensomotoryczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Nadrzędnym celem terapii taktylnej jest wyciszenie, aktywizacja świadomości kinestetycznej, poprawa odbioru wrażeń dotykowych, regulacja napięcia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów. 

Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, jako metodę wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Zdjęcia pokazują w jak różny sposób dzieci reagowały na masaż ( sen, radość, pobudzenie, relax).

Grafika 1: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 2: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 3: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 4: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 5: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 6: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 7: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 8: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 9: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej
Grafika 10: Zajęcia z elementami MNRI Masgutowej

Przejdź do góry strony